Bezpečné přechody

„Vidět a být viděn“ je pro řidiče i chodce základním předpokladem bezpečnosti silničního provozu. Při navrhování efektivních systémů bezpečných přechodů vždy myslíme na to, že pro chodce znamená „být vidět“ otázku života. Ne vždy totiž stačí řidiče v poslední chvíli přinutit zastavit červeným výstražným signálem “Stůj!”.

Mnohem důležitější je včasná motivace k opatrnosti. Bezpečné přechody dostatečně brzy a z dálky upozorní řidiče vozidla na aktuální výskyt chodců, a tím je zavčas donutí přizpůsobit jízdu a své chování na silnici.

Nejvíce pozornosti účastníci silničního provozu věnují, statisticky i přirozeně, cestě před sebou. Z toho důvodu je nutné důležité informace komunikovat přímo z vozovky. Systém bezpečných přechodů spočívá v zapuštění obousměrných LED návěstidel do středu vodorovného dopravního značení V7 ZEBRA – tedy přímo do zorného pole řidiče. Dojde tak, zejména z pohledu řidičů jedoucích vozidel, ke zvýraznění místa přechodu v celé šíři vozovky, přes všechny jízdní pruhy.

Bezpečné přechody jsou vhodné na všech místech tam, kde není zaručen dobrý výhled na přechod nebo na víceproudých komunikacích, kde často dochází ke kolizním situacím vlivem nepozornosti/neporozumění řidičů. Jsou účinné také v situacích, kdy řidičům hrozí přehlédnutí svislého dopravního značení – ať už kvůli nedostatečným rozhledovým podmínkám, nebo třeba kvůli okolním reklamním nosičům rozptylujících pozornost. Jsou účinné za snížené viditelnosti za deště, kdy vodorovné dopravní značení splývá s lesklou komunikací, zejména v místech veřejného osvětlení.

 
 
final1.png

První generace

final2.png

Druhá generace

final3.png

Třetí generace