1. Generace

Systém bezpečnosti 1. generace je základní verzí bezpečných přechodů. Jedná se o systém pasivní. Obousměrná LED návěstidla zapuštěná v celé šíři přechodu pro chodce fungují nepřetržitě podle předem nastaveného režimu (kombinace barev - bílá/červená, spojité svícení nebo blikání nastavitelné frekvence a střídy). Pohyb chodce na přechodu nebo v jeho okolí tak nemá na fungování systému 1. generace žádný vliv. Dynamická regulace svítivosti (v závislosti na okolních podmínkách osvětlení) zůstává zachována.

Světelná návěstidla v tomto případě slouží ke zvýraznění přechodu samotného a upozorňují řidiče na všeobecně platnou nutnost přizpůsobit jízdu možnému výskytu chodců na přechodu.