2. Generace

Systém 2. generace bezpečných přechodů je rozvinut o prvek aktivního upozornění na výskyt chodce, jehož záměrem je vstup do vozovky. Upozornění provede sám chodec pomocí chodeckého tlačítka, které aktivuje změnu v režimu svícení zapuštěných světelných LED návěstidel v celé šíři přechodu - spustí blikání.

Pokud chodec není přítomen: LED návěstidla svítí nepřerušovaně bílou barvou a zvýrazňují přechod pro chodce samotný. Aktivace upozornění „pozor chodec“: LED návěstidla přerušovaně blikají bílou barvou nastavitelné frekvence a střídy.

Bezpečné přechody 2. generace jsou významným prvkem aktivní bezpečnosti na dvou a více proudých komunikacích. Řidiči jedoucích vozidel získají jasný a včasný signál o přítomnosti chodce na přechodu v obou směrech jízdy, i když jej fyzicky nevidí.

Systém je vybaven/může být vybaven také inteligentní chodeckou detekční zónou, která dobu upozornění úměrně přizpůsobí aktuálnímu výskytu chodce na přechodu. To znamená, že i chodec se sníženou schopností pohyblivosti, bude po celou dobu přecházení vozovky spolehlivě detekován a indikován do zorného pole řidičů přijíždějících vozidel.