3. Generace

Systém 3. generace je založen na automatickém rozpoznání chodce přítomného na přechodu a v jeho těsné blízkosti. Pro aktivaci není nutné použít chodecké tlačítko. Řidiči jedoucích vozidel dostanou jasný signál k přizpůsobení své jízdy pomocí automatické změny režimu svícení LED návěstidel přechodu (změní barvu a spustí blikání).

Pokud chodec není přítomen: LED návěstidla svítí nepřerušovaně bílou barvou a zvýrazňují přechod pro chodce samotný. Automatická aktivace upozornění „pozor chodec“ - LED návěstidla přerušovaně blikají červenou barvou.

Systém funguje na základě vytvořené detekční zóny, která je vždy přizpůsobena na míru konkrétnímu přechodu a jeho okolí.

Na chodce vstupující na přechod upozorňuje řidiče jedoucích vozidel VČAS, tedy ještě dříve, než chodec skutečně do vozovky vstoupí. Upozornění o aktuálním výskytu chodce je díky detekční zóně signalizováno po celou dobu jeho pohybu po přechodu. I velmi pomalu jdoucí osoba nebo osoba malého vzrůstu bude spolehlivě detekována po celou dobu přecházení. Detekční zóna funguje non-stop, bez zpoždění a prodlev. Významně zvyšuje bezpečnost chodců na víceproudých komunikacích, kde často dochází ke kolizním situacím vlivem nepozornosti řidičů.

Bezpečné přechody 3. generace jsou klíčovým prvkem aktivní bezpečnosti na dvou a více proudých komunikacích. Řidiči jedoucích vozidel získají jasný a včasný signál o přítomnosti chodce na přechodu v obou směrech jízdy, i když jej fyzicky nevidí.