Železniční přejezdy

Využití zemních LED návěstidel před železničními přejezdy je vhodné pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků silniční dopravy. Návěstidla jsou umístěna napříč vozovkou před železničním přejezdem (minimálně 4 ks pro jeden jízdní pruh). Výraznější je indikace přes všechny jízdní pruhy současně. Taková úprava eliminuje objíždění vytvořené zemní světelné závory.

Systém využívá světelné signalizace barvy červené, jejichž režim je shodný s přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Červené blikající světlo včasně a viditelně upozorňuje přímo z vozovky na nutnost zastavit vozidlo před blížícím se vlakem.

Aplikace světelné závory může být v nepřehledných úsecích doplněna o systém předsazené indikace. Příjezd vlaku může být signalizován přerušovaným žlutým světlem desítky metrů před železničním přejezdem. Účinné zejména u přejezdů v zatáčkách komunikace. Umístění zemních LED návěstidel žluté barvy do střední dělící čáry mezi jízdními pruhy do vzdálenosti 70-ti metrů, v případě absence střední dělící čáry, analogicky do středu komunikace.