Tramvajové křižovatky

Místa, kde se protínají přechody pro chodce s tramvajovým tělesem, mohou představovat výrazné riziko a nebezpečí pro všechny účastníky dopravy, zejména chodce. Zvláště v dnešní době, kdy se spousta chodců intenzivně rozptyluje aplikacemi v mobilních telefonech a příliš nesledují dopravu kolem sebe. Zemní LED návěstidla v úpravě “TRAM” mohou napomoci ke zvýšení jejich bezpečnosti silnou světelnou výstrahou v momentě blížící se tramvaje.

Obdobně lze systém využít i pro řidiče vozidel, v místech překonávání tramvajového tělesa. Aktivní systém bezpečnosti včasně varuje chodce a řidiče vozidel, kteří při přecházení nebo přejíždění tramvajových těles nemají prioritu, a to ani na vyznačených místech (např. přechod pro chodce).

 
 

Vizualizace

Tramvaj se neblíží:  LED návěstidla jsou zhasnuta, nicméně aktivní.

Tramvaj se neblíží: LED návěstidla jsou zhasnuta, nicméně aktivní.

Blíží se tramvaj -  LED návěstidla červeně blikají a upozorňují na blíží se tramvaj a nutnost zastavit.

Blíží se tramvaj - LED návěstidla červeně blikají a upozorňují na blíží se tramvaj a nutnost zastavit.