Cyklotrasy

V intravilánu je mnohdy obtížné postavit a vyčlenit pro cyklisty bezpečnou cyklostezku. Velmi často je cyklotrasa vedena souběžně/úrovňově se silniční dopravou, což pro cyklisty, jakožto zranitelnější účastníky silniční dopravy, představuje velké riziko.

Zapuštěná LED návěstidla spolu s detekční technologií umožňují světelně zvýraznit liniové rozdělení komunikace a indikovat aktuální výskyt cyklisty na cyklotrase. Řidiči vozidel díky tomu získají srozumitelnou informaci o pohybu cyklistů na komunikaci a budou moci včasně přizpůsobit svou jízdu, zejména přejíždění vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty při odbočování.

· Pokud cyklista není přítomen: LED návěstidla svítí nepřerušovaně bílou barvou a zvýrazňují cyklotrasu samotnou.

· Automatická detekce cyklisty: LED návěstidla svítí přerušovanou červenou barvou a upozorňují na aktuální výskyt cyklisty.