Cyklo přejezdy

Obdobně jako v případě přechodů pro chodce, lze zapuštěná LED návěstidla v kombinaci s detekční technologií využít pro zvýšení bezpečnosti v místech, kde se kříží silniční doprava s cyklostezkou. LED návěstidla jsou umístěna tak, aby varovala jak cyklisty ohledně bezpečného vjezdu na silnici, tak řidiče vozidel ohledně aktuálního výskytu cyklistů na křížící se cyklostezce. 

Řidiči i cyklisté získají ve svém zorném poli jasnou a včasnou informaci o nutnosti přizpůsobit svou jízdu nebo zastavit. Díky inteligentní detekční technologii rozlišující směr pohybu vozidel jsou pro ochranu cyklistů detekována pouze vozidla přijíždějící na cyklo přejezd. Pro cyklisty to znamená výraznější a přesnější indikaci hrozícího nebezpečí. V závislosti na místě aplikace lze vždy zvolit vhodný způsob detekce a indikace.